Tijdens de vakantieperiode is onze zagerij beperkt geopend en zijn sommige afhaalpunten gesloten, waardoor leveringen langer kunnen zijn.

× Menu
Persoonlijk advies nodig?

Neem contact met onze natuursteenexperts.

Maandag - vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Steenbok Natuursteen vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op duurzame wijze plaatsvindt. Onze leveranciers kennen we daarom vaak persoonlijk. De relaties ontstaan op beurzen en bij bezoeken aan de groeves en fabrieken.

Met onze leveranciers gaan we altijd een langdurige werkrelatie aan. We kopen direct bij hen in en eisen van hen dat ze voldoen aan alle geldende regels en wetgeving. Bovendien verwachten we dat onze leveranciers hetzelfde eisen van hún partners.

Wanneer we verbeterpunten zien, bespreken we die direct met onze partners. Juist doordat we geregeld contact hebben met elkaar, ontstaat het wederzijdse vertrouwen dat nodig is om dit soort zaken bespreekbaar te maken. Een belangrijk aspect daarbij is verdieping in de cultuur van de leverancier.

Stevige, langdurige relaties zien wij als een fundament voor een duurzame, goede samenwerking; nu en in de toekomst.

Code of conduct

Bij inkooptrajecten gaan we bij Steenbok Natuursteen altijd uit van onze Code of Conduct, waarin op verschillende vlakken omschreven wordt welke gedragscode we naleven.

In onze Code of Conduct beschrijven we onder meer onze waarden en normen op:

  • juridisch gebied
  • ethisch gebied
  • milieutechnisch gebied
  • sociaal vlak

Uiteraard verplichten wij niet alleen onszelf deze Code of Conduct na te leven, maar ook onze leveranciers.

TruStone

Sinds 2019 is Steenbok Natuursteen aangesloten bij het Initiatief TruStone. In dit initiatief hebben de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector de handen ineengeslagen met verschillende ngo’s en vakbonden.

De partijen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt die moeten leiden tot een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Daarbij zijn ze uitgegaan van de uitgangspunten van:

  • de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten
  • de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
  • de fundamentele arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organisation)
steenbok-natuursteen-trustone

Due diligence

Onderdeel van het Initiatief TruStone is het due diligence proces dat we bij Steenbok Natuursteen continu uitvoeren.

Voor ons betekent het concreet dat we onderzoeken of onze werkzaamheden in verband kunnen worden gebracht met schade aan mens, dier, natuur en milieu.

Dat kan rechtstreeks het geval zijn, of via onze keten van leveranciers. Niet alleen al aangebrachte schade wordt hierbij meegerekend, maar ook ontstane risico’s op schade in de (nabije) toekomst.

Wanneer er aanwijzingen zijn dat Steenbok Natuursteen en/of onze leveranciers verantwoordelijk zijn voor dergelijke (toekomstige) schade, nemen we direct maatregelen om de schade te herstellen of te voorkomen.

steenbok-natuursteen-wat-is-natuursteen